Thứ Hai, Tháng Hai 17

CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TẠI TPHCM

Chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản và nâng cao tại Sài Gòn

Chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản và nâng cao tại Sài Gòn

CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TẠI TPHCM, CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT | CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA MỚI
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TẠI SÀI GÒN Ngày 21 tháng 6 năm 2016, liên Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C từ ngày 15/12/2016. Thay thế vào đó, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành 2 loại chứng chỉ mới là chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao. Đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao tại địa chỉ dưới đây. Lưu ý: Thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng cntt nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản. Khi đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao, thí sinh chuẩn bị: Phiếu đăng ký theo mẫu của hội đồng tổ chức thi. 02 bản sao chứn
Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản và nâng cao 2018 tại TPHCM

Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản và nâng cao 2018 tại TPHCM

CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TẠI TPHCM, CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT | CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA MỚI
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 2018 TẠI TPHCM Ngày 21 tháng 6 năm 2016, liên Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C từ ngày 15/12/2016. Thay thế vào đó, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành 2 loại chứng chỉ mới là chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao. Đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao 2018 tại TPHCM theo địa chỉ dưới đây. Lưu ý: Thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng cntt nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản. Khi đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao, thí sinh chuẩn bị: Phiếu đăng ký theo mẫu của hội đồng tổ chức thi.
TƯ VẤN NGAY